Értékelésbekérő és közzétételi szabályzat

Rend egy kattintásra Bt.

Érvényes: 2022. május 28. napjától visszavonásig

1. A vállalkozás adatai

Vállalkozó neve:                             Rend egy kattintásra Bt.

Székhely:                                         7500 Nagyatád – Aradi utca 12/A 1.em. 5.

Cégjegyzékszám:                           14-06-309213

Adószám:                                        26660817-1-14

Képviselő neve:                              Oberling Magdolna Léna

Telefonszám:                                  +36706701826

E-mail cím:                                     hello@rendegykattintasra.hu

Továbbiakban Weboldal(ak) üzemeltető.

2. A vállalkozás fő tevékenysége

2.1. Háztartásvezetési és takarítási tanácsadás

2.2. Webshop: hatékony háztartásvezetést és takarítási rutint támogató termékek és tudásanyag

2.3. Takarítási tanácsadási szolgáltatás magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, cégeknek

2.4. Minősítőrendszer és védjegy üzemeltetés és tulajdonos

3. A szabályzat célja és személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

3.1. Weboldal üzemeltető, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen szabályzat célja ügyfelei, partnerei, a weboldal látogatók tájékoztatása az oldalon megjelenített értékelések/vélemények bekérését és közzétételét illetően.

3.2. Weboldal üzemeltető kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény és az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek előírásait szigorúan betartva végzi az értékelések és vélemények bekérését és közzétételét.

3.3.Weboldal üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

3.4. Weboldal üzemeltetője elkötelezett ügyfelei, partnerei és a weboldalát látogató személyek megfelelő tájékoztatásában és a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásában.

3.5. A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Weboldal üzemeltetőre, valamint azon személyekre, akik értékeléseit a weboldalon közzéteszi, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit a jelen tájékoztatás érinti.

3.6. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Weboldal üzemeltető által bekért és közzétett véleményekre, értékelésekre.

3.7. Jelen szabályzat a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

3.8. Weboldal üzemeltető az alábbiakban ismerteti az értékelések, vélemények bekérésével és közzétételével kapcsolatos gyakorlatát.

4. Az értékelések közzététele során alkalmazott alapelvek

4.1. A Weboldal üzemeltető vállalja, hogy ésszerű és arányos lépéseket tesz annak érdekében, hogy meggyőződjön róla, hogy az értékelést, véleményt olyan fogyasztó nyújtotta be, aki ténylegesen igénybe vette szolgáltatását.

4.2. A Weboldal üzemeltető szolgáltatása népszerűsítése érdekében nem tesz közzé valótlan fogyasztói értékeléseket vagy ajánlásokat, illetve más jogi, vagy természetes személyt sem bíz meg ezzel.

4.3. Kizárólag hiteles értékelés tehető közzé.

4.4. Weboldal üzemeltető minden esetben ellenőrzi, hogy az értékelést, véleményt adó személy valóban igénybe vette-e szolgáltatását, így elkerülhető, hogy hamis értékelés kerüljön feltűntetésre a weboldalon.

4.5. Weboldal üzemeltető az értékelések bekérése során ösztönző eszközöket nem alkalmaz.

4.6. Weboldal üzemeltető ügyel arra is, hogy ne csupán a pozitív értékeléseket tegye közzé, hanem a negatív vélemények is megjelenítésre kerüljenek az online felületen.

4.7. Weboldal üzemeltető, jelen Értékelésbekérő- és közzétételi szabályzatot jól látható és könnyen elérhető helyen teszi közzé weboldalán.

5. A weboldal üzemeltető nyilvános felületeinek elérhetőségei

6. A weboldal üzemeltető adatkezelési dokumentumainak elérhetőségei 

7. Értékelésbekérési módszerek

a Vállalkozás gyakorlatában jelenleg és/vagy tervezetten és/vagy időszakosan és/vagy kampányszerűen a jövőben:

7.1. Social media

7.1.1. Formája: poszt, story Facebook-on, Instagramon.

7.1.2. Módszer: Weboldal üzemeltetője megoszt egy korábban beérkezett (vagy épp a legfrissebb) véleményt és erre reflektálva kéri meg követőit, hogy nyilatkozzanak ők is a szolgáltatásról (amennyiben igénybe vették) belinkelve azt a helyet, ahova a Weboldal üzemeltetője várja az értékelést (Facebook, Google Cégem, e-mail).

7.1.3. Visszakövethetőség: Név alapján visszakövethető az értékelést, véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást.

7.1.4. Adatvédelmi vonatkozás: Mivel a nyilvános platformra beérkezett értékeléseket a Weboldal üzemeltetője a weboldalakon teszi közzé, az érintett írásos hozzájárulását kéri és vállalja, hogy megadja a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően.

7.2. Hírlevél

7.2.1. Formája: A hírlevél egy fix, állandó részeként kerül alkalmazásra.

7.2.2. Módszer: A rendszeresen kiküldésre kerülő, illetve egyedi akciókat tartalmazó hírlevelek utolsó részében buzdítja Weboldal üzemeltetője az olvasókat véleményalkotásra, melyet válasz e-mailben tudnak elküldeni vagy a belinkelt nyilvános értékelő platformokon.

7.2.3. Visszakövethetőség: Válasz e-mail esetén egyértelműen visszakövethető a véleményező személye. Amennyiben nyilvános platformokon véleményez, felhasználóneve alapján azonosítható. Név alapján visszakövethető az értékelést, véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást.

7.2.4. Adatvédelmi vonatkozás: Mivel a nyilvános platformra beérkezett értékeléseket a weboldalakon tesszük közzé, az érintett hozzájárulását kérjük írásban és megadjuk a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően.

7.3. E-mail aláírás

7.3.1. Formája: Az elektronikus levelek végén az aláírás részben fixen megjelenő értékelésbekérő mondat.

7.3.2. Módszer: A Weboldal üzemeltetőjének a legfontosabb aláírásában szereplő adatok mellett helyet kap az a mondat is, hogy „Dolgoztunk már együtt? Megköszönöm, ha értékeli a munkámat.” (mindez alá linkelve a legrelevánsabb külsős platformot, ahova értékeléseket vár)

7.3.3. Visszakövethetőség: Név alapján visszakövethető az értékelést, véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást.

7.3.4. Adatvédelmi vonatkozás: Mivel a nyilvános platformra beérkezett értékeléseket a weboldalakon tesszük közzé, az érintett hozzájárulását kérjük írásban és megadjuk a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően.

7.4. Névjegykártya

7.4.1. Formája: utalás a véleményezésre a névjegykártyán.

7.4.2. Módszer: A Weboldal üzemeltető értékelésbekérő aloldalára vivő QR kóddal és kiírt szövegként jelenik meg az értékelésfogadás lehetősége. („Így vélekednek rólunk az ügyfeleink – mondja el Ön is véleményét itt”: aloldalra vezető QR kód és rövidített link alatta)

7.4.3. Visszakövethetőség: Név alapján visszakövethető az értékelést, véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást.

7.4.4. Adatvédelmi vonatkozás: Mivel a nyilvános platformra beérkezett értékeléseket a weboldalakon tesszük közzé, az érintett hozzájárulását kérjük írásban és megadjuk a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően.

7.5. Személyes ajánlás

7.5.1. Formája: A személyes kontaktus végeztével.

7.5.2. Módszer: A munka / projekt végeztével és átadásakor a Weboldal üzemeltetője személyesen kéri meg az ügyfelet a véleményezésre.

7.5.3. Visszakövethetőség: Név alapján visszakövethető az értékelést, véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást.

7.5.4. Adatvédelmi vonatkozás: Mivel a nyilvános platformra beérkezett értékeléseket a weboldalakon tesszük közzé, az érintett hozzájárulását kérjük írásban és megadjuk a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően.

7.6. Értékelésbekérő aloldal

7.6.1. Formája: a honlap  

7.6.2. Módszer: különböző (online és offline) felületeken elhelyezett QR kóddal vezet a domain/ertekelj aloldalra, ahol az összes külsős értékelési platform szerepel, így az ügyfél maga választja ki a számára legkényelmesebbet, hogy értékelést hagyjon.

7.6.3. Visszakövethetőség: Név alapján visszakövethető az értékelést, véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást.

7.6.4. Adatvédelmi vonatkozás: Mivel a nyilvános platformra beérkezett értékeléseket a weboldalakon tesszük közzé, az érintett hozzájárulását kérjük írásban és megadjuk a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően.

7.7. A webshopban található termékek értékelése

7.7.2. Formája: termékadatlapon keresztül

7.7.2 Módszer: a regisztrált felhasználók értékelhetik az adott terméket a termékoldalon, amely megjelenik a webshop felületén csillagos minősítéssel és szöveggel a regisztrációkor megadott névvel és dátummal

7.7.3. Visszakövethetőség: regisztráció vásárlást követően jön létre, így garantáltan visszakövethető név és dátum alapján

7.7.4. Adatvédelmi vonatkozás: az ezzel kapcsolatos adatvédelmi szabályozást jelen szabályzat 6.1 pontjában megjelölt Adatvédelmi tájékoztató részletezi

7.8. Online értékelésbekérő automatizmusok

7.8.1. Formája: hírlevélküldőn keresztül

7.8.2. Módszer: Weboldal üzemeltető a MailerLite hírlevélküldő segítségével automatikusan beállított levelek formájában is bekérhet a webshopos vásárlás vagy munkafolyamat lezárást követően értékelést.

7.8.3. Visszakövethetőség: Név alapján visszakövethető az értékelést, véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást.

7.8.4. Adatvédelmi vonatkozás: Mivel a nyilvános platformra beérkezett értékeléseket a weboldalakon tesszük közzé, az érintett hozzájárulását kérjük írásban és megadjuk a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően.

7.9. Molinó

7.9.1. Formája: Kültéren vagy beltéren használható reklámeszközön értékelések megjelenítése

7.9.2. Módszer: A termékek, szolgáltatások értékelésének megjelenítésére alkalmas QR kód elhelyezése a molinón, amelyre vezető linkhez tartozó érkező oldalon lehetősége nyílik az érdeklődőnek naprakészen tájékozódni az összes nyilvános értékelésről.

7.9.3. Visszakövethetőség: Név alapján visszakövethető az értékelést, véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást.

7.9.4. Adatvédelmi vonatkozás: Mivel a nyilvános platformra beérkezett értékeléseket a weboldalakon tesszük közzé, az érintett hozzájárulását kérjük írásban és megadjuk a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően.

7.10. Számla/pénztári bizonylat

7.10.1. Formája: a számla/pénztári bizonylat alján értékelésre buzdító szöveg megjelenítése

7.10.2. Módszer: Weboldal üzemeltető a pénztárgépbe, illetve a számlázóprogramba beprogramozható, a számla alján megjelenő értékelések adására buzdító szöveget jelenít meg

7.10.3. Visszakövethetőség: számlán található név és egyéb személyes adatok alapján visszakövethető

7.10.4. Adatvédelmi vonatkozás: Mivel a nyilvános platformra beérkezett értékeléseket a weboldalakon tesszük közzé, az érintett hozzájárulását kérjük írásban és megadjuk a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően.

7.11. Ügyféllistára automatikus e-mail kiküldése

7.11.1. Formája: Az ügyfelek részére célzott, programozott, időszakos vagy kampányszerű értékelésbekérő akció

7.11.2. Módszer: Weboldal üzemeltető a szolgáltatás igénybevételének / termékrendelés utolsó mozzanataként automatikus e-mailt küld a MailerLite hírlevélküldő szoftver segítségével, amelyben a nyilvános értékelési felületekre irányítva kéri az értékelések adására az ügyfeleket.

7.11.3. Visszakövethetőség: ügyfelek adatai és virtuális útja a MailerLite szoftver segítségével

7.11.4. Adatvédelmi vonatkozás: Mivel a nyilvános platformra beérkezett értékeléseket a weboldalakon tesszük közzé, az érintett hozzájárulását kérjük írásban és megadjuk a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően.

8. Értékelésék közzétételének módszere

Cél minden esetben az egyedi vélemények megjelenítése a weboldalon a szolgáltatás értékének és egyedi aspektusainak bemutatása érdekében, amely megkönnyíti az érdeklődők számára a döntéshozatalt.

8.1. Rend egy kattintásra:

A 7.7. pontban részletezett módszerrel a vásárlóktól beérkezett összes értékelés publikálásra kerül a weboldal alapjára épülő véleménykezelő bővítmény segítségével, melynek pontos működéséről itt található a részletes tájékoztató.

A webshopon keresztül beérkezett értékeléseket Weboldal üzemeltető nem törli, nem végez módosításokat rajtuk, válaszában reagál az esetleges felvetésekre.

9. Tájékoztatás kérése

Weboldal üzemeltetőtől a vélemények bekérésével, közzétételével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Rend egy kattintásra Bt. Oberling Magdolna Léna, 2113 Erdőkertes, Tó utca 1/9.

E-mail: hello@rendegykattintasra.hu

10. Tájékoztató a legfontosabb vonatkozó jogszabályokról

10.1. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

10.2. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

10.3. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

11. Bírósághoz fordulás joga

A fogyasztó, jogainak megsértése esetén a Weboldal üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

12. A fogyasztóvédelmi hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal eljrása

A tisztességtelen kereskedelemi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

 

Nagyatád, 2022.05.28.

Oberling Léna

Rend egy kattintásra Bt.

Amióta Lénát ismerem, teljesen más dimenzióban látom a háztartásomat és a takarítást. Szervezettebben végzem a dolgokat. Van még hová fejlődnöm, de igyekeszem Léna útmutatásai alapján haladni. Egy élmény vele minden, amit eddig amúgy utáltam a háztartásvezetésben.

Szabóné Dajka Edit

gazdasági vezető

Szia! Takarító, mentor, szakértő, tisztaságkritikus, háztartásvezető anya, nagymama, feleség vagyok. A módszerem által ahhoz szeretnék útmutatást adni számodra, hogy pillanatok alatt tudj a kaotikus, kacatokkal teli, „ide-nem-tudok-vendégeket-hívni” otthonodból csodálatos, rendezett, vendéghívogató, békés fészket varázsolni. Hosszútávon pedig abban tudlak támogatni, hogy elő tudd hívogatni azt a bizonyos számodra tökéletes háztartásvezetési képességedet, ami alapjában véve benned van, és arra vár, hogy téged szolgáljon eredményesen. A módszeremről itt tudsz bővebben informálódni.

Oberling Léna

,